екипна работа

Като следствие на пандемията от Ковид-19, компаниите по света поеха нови роли и отговорности. Проучване на световния лидер в HR решенията Adecco Group показва, че 80% от служителите се доверяват на шефа си, че ще им осигури по-добър работен свят след пандемията, а 61% от тях са уверени, че компанията, за която са работили, ще ги подкрепя по време на всякакви бъдещи...

 

В днешно време важността да умеете да работите в екип е жизненоважно умение!

Въпреки това е изключително трудно да накарате група хора да работят заедно и да го правят добре. Не сте ли съгласни?

Един ръководител, който не умее да работи в екип, не е "ръководител на модерното време".

Лидерите, които създават невероятен екип и приятна атмосфера в този екип, имат...