Новите правила за работа, които коронакризата налага

Като следствие на пандемията от Ковид-19, компаниите по света поеха нови роли и отговорности. Проучване на световния лидер в HR решенията Adecco Group показва, че 80% от служителите се доверяват на шефа си, че ще им осигури по-добър работен свят след пандемията, а 61% от тях са уверени, че компанията, за която са работили, ще ги подкрепя по време на всякакви бъдещи кризи.

Въпреки че сега трябва да пазим физическа дистанция, повече от всякога компаниите насърчават социалното сближаване и свързаността между хората.

Ето пет идеи от Adecco Group за това какво могат да направят работодателите, за да подобрят благосъстоянието на своите екипи и да се превърнат в най-добро място за работа.

# 1. Нови форми на работа

Служителите се стремят да запазят по-голямата автономност и гъвкавост на работното време, от което се ползваха при работата от дома си, търсейки баланса между офис и дистанционна работа. Постоянната връзка с работата и жонглирането с много роли у дома обаче крие много психосоциални рискове, в това число тревожност, депресия и “прегаряне”. Затова при създаването на нови работни модели, изслушването на служителите трябва да бъде от основна важност. Добрият мениджър трябва да гарантира, че ще бъде запазено уважението към личността, свободното време и психическото здраве на всеки.

# 2. Нови лидерски качества

Пандемията засилва нуждата от нов набор от лидерски умения, за което от ключово значение е емоционалната интелигентност. Новата порода лидер трябва да бъде съпричастен, ясен комуникатор, способен да насърчава работни взаимоотношения, основани на доверие, а не на йерархия. Лидерите все още не са напълно адекватно подготвени към изискванията на новата среда, затова компаниите трябва да инвестират в развитието на тези нови умения, за да са достатъчно адекватни и адаптивни.

# 3. Преминаване към холистични програми за благосъстояние

Служителите имат нужда да знаят и да усещат, че тяхното благосъстояние и безопасност остават най-важният приоритет. В противен случай мотивацията и желанието за принадлежност към компанията намаляват драстично.

# 4.  Фокусиране върху различията в уменията

Адаптивността лежи в основата на устойчивото развитие на кариерата. Но проучванията на Adecco Group показват несъответствие между самооценката за нивото на риск от безработица и готовността на хората да предприемат стъпки за справяне с нея. Поради това работодателите трябва да бъдат активната страна в развитието на хората си. Поемането на такъв ангажимент за инвестиране в умения е по-евтино за компанията в дългосрочен план, отколкото наемането на нови служители.

# 5. Преосмисляне на схемите за защита

Коронавирусът и „затварянето“ на света подложи на сериозен риск и показа уязвимостта на хората  със свободни професии, работещи като фрийлансъри или на временни договори. Нуждата от промени в трудовите законодателства, така че да бъде гарантирана и тяхната защита, е повече от необходима.