WhatsApp вече позволява да се променя стила на текста.

 

С ново обновление Whatsapp вече ни позволява да прилагаме елементарно форматиране на текст в съобщенията си. От сега нататък, ще може да изписваме отделни думи или цял текст в получер, курсив или пък задраскан.

 

С това нововъведение става ясно, че Whatsapp се стреми все повече да се превърне в приложение за работа. След като вече даде възможност за размяна на файлове, сега ни предлага и начини да акцентираме върху определено съдържание при комуникацията.

 

 

Новата актуализация  (02.12.17 за IOS и за 2.12.561 Android) позволява да променяме изгледа на текста по много лесен начин. Само трябва да го изпишем по следния начин:

• За получер (удебелен), оградете текста със *звездички*

• За курсив, оградете текста с _долно тире_

• За задраскан , оградете текста с ~тилда~

 

 

Форматирането ще е видимо, само ако лицето, което получава съобщението, има инсталирана най-новата версия на приложението. В момента подобрената за Android е в бета версия, а за IOS обновяването е автоматично.

 

С почти милиард потребители по цял свят, Whatsapp се оказва най-предпочитаното приложение за смартфон, сред предлагащите безплатна услуга за размяна на съобщения в реално време. Следват го изкъсо QQ Mobile и Facebook Messenger.