Визуалните трендове през 2016-та

 

Статистики сочат, че през изминалата 2015-та са направени над 1.5 трилиона снимки. Благодарение на развиващата се с екстремно бързи темпове технология, се счита, че снимките могат да бъдат възприемани като изцяло самостоятелен комуникационен език.

Снимките имат изключителната възможност да пресъздават емоции, да преминават през културни бариери и да обединяват различни гледни точки.

Фото-гигантът Getty Images предоставя анализ, който предвещава няколко водещи тренда във визуалната комуникация за предстоящите 12 календарни месеца.

Сюрреализъм

Сюрреализмът представлява движение в изкуството, зародило се в началото на 20-те години на ХХв. Обединява визуално, литературно и философско изкуство. То се базира върху гротеската, с елемент на изненада. През 2016-та, сюрреализъмт ще бъде пресъздаван под формата на често странни визии, понякога във вид на повтаряща се щампа.

 

 

Съпоставяне на тишина и шум

В дни на технологичен крясък, всички търсим минутка тишина. Съпоставката и борбата между двете крайности – тишина и шум, се очертава като водещ визуален тренд. Пример за това са дребните и навид незначителни елементи, поставени на фона на големи пространства. Контрастът позволява ясно откровяване на посланието, често със спиритуален подтекст.

 

 

Аутсайдерът

Един отличен пример за тази нова вълна е тазгодишният календар на известния бранд Pirelli. Нон-комформистки, анти-героичен, аутсайдерски, окичен със свъременните активисти на социалната реалност.

Един пример за известната фраза “мисли извън рамките”.