Twitter определи четири основни насоки за комуникация по време на COVID-19

Twitter предостави съвети за това как брандовете могат да се свързват със своята аудитория по време на пандемията COVID-19.

Платформата зададе няколко основни въпрса, свързани с това какво Вашият бизнес  може да каже на аудиторията по време  на COVID-19? Трябва ли изобщо да казва нещо? Трябва ли да търси да осъществява продажби и да рекламира оферти?

За много брандове все още има начини, по които могат да продължат да работят, въпреки ограничителните условия.  И докато хората търсят забавление и разсейване, всъщност това може да е подходящ момент за връзка, ако го направите правилно.

Twitter посочва четири основни насоки за комуникация по време на пандемията  с коронавирус. И те са:

“Информираност”

“Помощ”

“Забавление”

“Свързване”

Това са параметрите, около които трябва да общувате с аудиторията. Ако тази комуникация не стъпва на някои о т тези насоки, от платформата посочват да не споделяте въобще информацията.

Като пример за “информаринаст”, Twitter посочва компанията Clorox, която е споделила съвети за почистване, на базата на продуктите, които тя предлага.

За „свързване“ Twitter подчертава предлагането на Salesforce на безплатен достъп до неговата технология  до здравни системи, засегнати от коронавирус, като спомага за поддръжката и свързването с по-широката общност.

В „забавлявайте се“, Twitter възхвалява препоръките на Pinterest  да надгражда идеите на своите последователи предвид създалата се ситуация.

А на „Помощ“, Twitter посочва предложението на LinkedIn за безплатни WFH курсове за LinkedIn Learning, предоставящи помощ на бизнесите в условията на внезапно променена работна среда.