Топ 3 Twitter инструмента за съвременния маркетолог

Създаването на идентичност в Twitter е нелека задача. Като консистентността на публикациите е ключов елемент, от значителна важност е и качеството на публикуваното съдържание. Интеграцията на допълнителни инструменти допринася както за ефективното им разпространение, така и за постоянния мониторинг на обратна връзка от целевите публики.

1. Hootsuite
Hootsuite e комплексно решение за управление на Twitter идентичност, както и редица други социални платформи, в това число Facebook, Google+ и LinkedIn. Основната цел на туула е дистрибуцията на съдържание и управление на активен контент календар, като в помощ на маркетолозите идват функциите за събиране на статистика на всяка една публикация.

2. Buffer
Buffer, подобно на Hootsuite, помага на social media мениджъри от цял свят. Приложението има функционалността да разпределя съдържание в три основни платформи за социално споделяне -  Facebook, LinkedIn и разбира се – Twitter. Освен класическата функционалност, която споменахме, Buffer разполага и с разпределение на ролите – администраторски, модераторски и др., както и възможност за извличане на подробни статистически метрики относно представняето на всяка една от публикациите в избраната платформа. Най-новият фийчър, с който създателите на Buffer радват своите клиенти, са интегрираните RSS фийдове.

3. IFTTT (If This Then That)
IFTTT е ултимативният инструмент за създаване на прости формули. Функционалността му позволява задаване на параметри, които при възникнала активност (напр. нова публикация в предварително зададен RSS фийд излезе), то тя може да бъде дистрибутирана по избрани от потребителя канали (Twitter, Facebook и др.).