Маркетинг в социалните мрежи: инфографика

 

Популярните стратетии и тактики за последната изминала календарна година залагат предимно на участие на социалните мрежи. Активното използване на разнообразните платформи за споделяне предоставя на съвременните маркетолози богат набор от инструменти, посредством които да комуникират рекламното си съобщение, същевременно достигайки до целевите аудитории с минимални усилия. 

Как маркетинг специалистите интегрират богатството на съвременния интернет? Разгледайте инфографиката: