Как да използваме Twitter Analytics за по-ефективни дигитални кампании?

 

Макар и Twitter да става все по-популярна платформа, достигането до клиентите се превръща в изключителна трудност. Социалната мрежа регистрира над един милиард туитове, изпратени за период от два дни, съдържащи препратки към блогове, видеа и статии.

За да синхронизират максимално ефективно работата си с дигиталните инструменти, маркетолозите могат да използват Twitter Analytics в изграждането на дългосрочна стратегия за бранда.

Какво е Twitter Analytics?

Подобно на Facebook Insights, и “чуруликащата” платформа предоставя удобен и функционален анализ на туитовете. Интерфейсът на анализ-инструмента е подобен на оригиналната платформа, като е възможно експортването на информацията за предварително зададен времеви период в добре познатия ни .csv формат.

 

Топ навигационното меню е разделено на общо пет отделни секции:

1. Home
Началната страница показва сумарна статистика на представянето за по-общ период от време, като юзърът може да види най-популярният си пост, най-популярният потребител, който го е последвал (респ. по брой последователи) и най-високо оцененият топ медия туит за измисналия календарен месец.

2. Tweets
Подсказвайки от името на таба, тази категория разглежда в детайли статистиките на отделните постове. Публикациите са прегледно подредени, като до тях е визуализирана информацията в цифри относно: импресии, потребителска ангажираност и сумарното изчисление между двете в проценти.

3. Followers
Както табът с Tweets показва по-детайлна информация за всеки един от туитовете за конкретен период от време, респективно табът с Followers показва статистика за всички последователи на разглеждания профил. Дейтата, включена в тази секция, покрива интересите на последователите (технологии, технологични новини, музика и др.), демографска статистика (пол, регион, държава, език и др.) и тип устройства, използвани за направените импресии в Twitter (iOS, Android и др.).

4. Twitter Cards
Twitter Cards е функционалността, даваща възможност за обогатяване на туитовете посредством видеа и изображения, докарващи повече трафик до уебсайта ви. Информацията, визуализирана в таба покрива статистика за URL кликовете върху пуснатите карти, опитите за инсталация (промяна във времето, тип карти, устройства и др.), както и всички ретуитове на картите.

5. Tools
Подсказвайки от името си, тууловете са с две подкатегории - Conversion Tracking и App Manager. С тези двете лесно може да настроите любимите си приложения, както и да управлявате рекламна кампания посредством Twitter.