Инфлуенс маркетинг: статистика

Инфлуенс маркетингът е една от движещите сили за много бизнеси в световен мащаб. Една от популярните агенции публикува репорт, в който виждаме драстичното увеличение на бюджетите за инвестиране на реклама в маркетинг с инфлуенсъри за втората четвърт календарната година.

Репортът сочи, че 84% от маркетолозите включват инфлуенсър маркетингът като алтернатива за рекламните си планове, а 47% са абсолютно убедени, че стратегията работи ефективно. 34% не са убедени в ефективността му, но са склонни да опитат. Крайният процент на позитивно настроени към този тип маркетинг се е увеличил на 81% за тази година, като за миналата са отчетени 79%.

Една от основните пречки за реализиране на успешна кампания е контактът с влиятелни лица в социалните мрежи. В проучването, 75% от специалистите сочат, че намирането на разпознаваемо популярно лице е най-сложната част от цялостната стратегия. 69% от тях срещат трудности в идентифициране на правилните метрики за потребителска ангажираност, а 53% не успяват да измерят правилно постигнатите резултати.

Със силно изявено желание за увеличение на аудиторията са 55% от анкетираните инфлуенсъри, като 45% са мотивирани да създават качествено и уникално съдържание за своите последователи.

Друг индикатор е и типа канали и инструменти, използвани през годината. 42% от инфлуенсърите използват Twitter, за да комуникират със своите публики, но само 25% са убедени, че това е ефективно.