Employer Branding за силна и устойчива компания

През последните години Employer branding-ът се налага като един от основните способи за изграждане имиджа на дадена компания като стабилна и устойчива. Той не е явление, а процес, който улеснява фирмите в привличането, наемането и задържането на служители. По дефиниция означава комуникиране на позитивните качества на дадена компания в ролята ѝ на работодател. Въпреки че в процеса по изготвянето на стратегия участват звена като маркетинг и връзки с обществеността, те не изземат функциите на HR отдела. Employer branding не е HR, а работи с хората от отдел човешки ресурси, като има за цел да покаже как компанията се грижи за кадрите си. В центъра на комуникацията се поставя човека, най-ценният актив на всяка организация.

От няколко години с навлизането и развитието на големите компании в различни сектори у нас и основаването на иновативни стартъпи, човешкият ресурс и задържането на ценните кадри се превръща в приоритет. Хората в дадена фирма, както и бъдещите и бивши служители, са тези, които формират голяма част от имиджа на компанията. За тяхното привличане и/или задържане се оказва ключово да се знае какви възможности се предоставят и съответно какво би могъл да получи един бъдещ член на екипа.

Employer branding е сравнително нов начин за комуникация на компаниите. Ако в кампания за даден продукт, фокусът е към предимствата му, то при Employer branding той пада върху служителя - настоящ, бъдещ или бивш. За да се имплементира този процес във фирмите, е нужна промяна на ценностите, приоритетите и мисленото. Съсредоточавайки се върху хората, компанията постепенно започва да се приема по различен начин от външната публика и има възможност да подобри допълнително корпоративната си репутация.

Позиционирането като отличен работодател, осигуряващ добри условия на труд и цялостно отношение, превръща фирмите в предпочитани от търсещите нова работа, като помага и за задържане на настоящите служители.

Employer branding не е състояние, а непрекъснат процес, в който ежедневно следва да се подобряват условията на труд и да не се прекъсва комуникацията по темата.