отпадъци боклуци рециклиране ЕС Европейски съюз

Европейската комисия има амбициозни планове за намаляване на количеството отпадъци от опаковки. До 2030 г. – след осем години – всички опаковки трябва да могат да се рециклират, намалявайки емисиите на парникови газове с двадесет...