employer branding компания служители бизнес успех служител

През последните години Employer branding-ът се налага като един от основните способи за изграждане имиджа на дадена компания като стабилна и устойчива. Той не е явление, а процес, който улеснява фирмите в привличането, наемането и задържането на служители. По дефиниция означава комуникиране на позитивните качества на дадена компания в ролята ѝ на...