Защо корпоративната социална отговорност е полезна и за бизнеса ви

Корпоративната социална отговорност (CSR) е повече от добра възможност за бизнеса да изгради добра репутация. Редица заинтересовани страни, включително потребители и служители, активно очакват компаниите да вземат своето участие и роля в социалните и екологичните промени за по-устойчива среда.

Служителите, които участват в дейности по КСО, като корпоративно доброволчество, са по-ангажирани в работата си, имат по-положителни възгледи за своите колеги и значително по-високо ниво на удовлетвореност от работата. Това са полезни резултати за всеки бизнес и те със сигурност могат да повлияят на способността на вашата компания да привлича и задържа топ професионалистите.

Какво представлява корпоративната социална отговорност

Инициативите за КСО се фокусират върху политики и дейности, които имат положително въздействие върху обществото и околната среда. Те допринасят за устойчивото развитие, високите етични стандарти и демонстрират ангажираността на бизнеса към хората и околната среда.

Наличието на стратегия за КСО може да предложи безброй предимства. Това позволява на вашия бизнес да има положително въздействие върху общността, помага за създаването на по-добро възприятие за вашия бизнес и може значително да укрепи репутацията на компанията. Всичко това, неминуимо, прави бизнесът, който ръководите, по-желан за професионалните таланти.

Как да демонстрираме корпоративна социална отговорност

Първата стъпка в разработването на стратегия за корпоративна социална отговорност е да сте наясно защо подкрепяте определени каузи. По този начин ключовите заинтересовани страни и общността могат да разберат ясно каква е вашата цел.

Например,  служител във вашата компания може да е бил засегнат от проблема, който защитавате. Личните истории могат да бъдат изключително мощни, за да помогнат на вашата компания да се свърже със заинтересованите страни на по-дълбоко ниво и да покажат на търсещите работа как организацията наистина се грижи за своя персонал.

Съберете отзиви от служителите си

Чудесен начин да възприемете кауза, която резонира с вашия екип, е да насърчите служителите да предоставят информация за причините, поради които се включват активно в дадената КСО активност.

Това не само изгражда лична инвестиция във вашата стратегия за КСО, но дори може да насърчи вашите служители да генерират собствена публичност на текущите усилия и подкрепа на вашата компания.

Уверете се, че миниджмънта ще вземе участие във вашата КСО стратегия

Настоящите и бъдещите служители са по-склонни да вярват във вашите инициативи за КСО, когато висшето ръководство участва в съответните дейности.

Даването на пример за служителите е важна черта на лидерството. Когато тези, които са по-нагоре по корпоративната стълбица, демонстрират ангажираност с програмата за корпоративна социална отговорност на компанията, е по-вероятно настоящият персонал на вашата компания (както и бъдещите кандидати за работа) да последват примера им.

Направете го измеримо

Стратегията за КСО на вашата компания може да има разходи, така че като всяка бизнес инициатива, добрата програма за КСО трябва да бъде измерима.

Въпреки че може да бъде трудно точно да се измери въздействието, което имате на социално ниво, можете да проследите колко часа са били прекарани в доброволчество или колко пари са дарени за благотворителност. Следете тази информация, за да помогнете количествено да определите колко успешна е била вашата програма и да осигурите еталон за бъдещето.

Програмите за корпоративна социална отговорност обикновено работят най-добре, когато се фокусират върху това да направят няколко неща добре. Решете къде вашата компания може да направи разлика и да се концентрира върху тази област.

Внедряването на успешна програма за КСО може да изглежда обезсърчително, но спазването на няколко прости насоки може да помогне за издигането на вашата марка, да доведе до значителна промяна и да направи вашата компания място, където най-добрите професионалисти са готови да работят.