Три основни фактора за успешна дигитална трансформация

“Светът става все по-дигитален. Дигиталната трансфoрмация не е нещо, което ще се случи в бъдеще, тя се случва тук и сега.

Помислете си за съвременните деца – те започват да мислят дигитално, без никой да ги е учил.

Ние говорим за дигиталната трансформация, но всъщност тя е навсякъде около нас.” 

Това заяви Игор Правица, главен мениджър на IBM България.

 

Забелязват се три тенденции, които определят дигитализацията на бизнеса.

 

Първата е свързана с желанието на компаниите да се адаптират към промените възможно най-бързо.

Втората е стремежът на компаниите да бъдат различни, защото най-добрият начин  да си конкурентен на пазара са иновациите.

Третият сегмент, който е от изключително значение за дигитализацията на бизнеса, са данните и всички операции, свързани с тях.

 

Конкуренцията е огромна и компаниите, които искат да се развиват, постоянно обмислят варианти как да бъдат уникални в сферата на своята дейност.

Именно технологиите са инструментът, който може да им помогне за постигането на тези цели.

 

Източник на информация: https://topvesti.bg/laifstail/tehnologii