Социалната реклама - посланията на века

Нуждата от социална реклама се появява, когато в едно общество излезе проблем, засягащ масите. В повечето случаи тази реклама се стреми да образова и мотивира аудиторията, да я подтикне да приеме, да промени или изкорени определени нагласи, поведения...да допринесе за благотворителност и други подобни дейности. За да се осъществи, обаче трябва да се убеди аудиторията, че този проблем съществува, че дори и всички да си затварят очите – той е там.

Социалната реклама, носеща смисъл на осъзнаване и запознаване с обществените проблеми, е от изключителна важност, за да запази светът своята човечност.

Една добре направена реклама може да привлече вниманието Ви и да се загнезди дълбоко във Вашето съзнание. Точно такъв ефект трябва да се търси в случаите, когато искаме да обърнем вниманието на обществото към различни социални проблеми. Ако хората бъдат накарани да спрат и да се замислят дори за миг, вече сме направили първата стъпка към промяната.

Статията има за цел да Ви запознае с най-внушителните социални послания, които със сигурност ще Ви накарат да се замислите за начина, по който живеете и за начина, по който възприемате света.
 

"Помогнете да спрем използването на животни в тестовете на козметични продукти"
 

 

"Ако ние не им помогнем да се нахранят, тогава кой?"

 

Кампания против домашното насилие: "Мълчанието боли. Обадете се!"

 

Кампания против наемането на деца в армията: "Време е да ги оставим в миналото"

 

"Модата изисква повече жертви, отколкото си мислите!"

 

"Пасивните пушачи не са толкова пасивни колкото си мислите!"

 

"Представи си, че това беше твоето бебе!"