Професия ПР

 
Какво е да си специалист по връзки с обществеността? Това е човекът, който създава и поддържа благоприятен обществен имидж за своя работодател или клиент, пише материали за медиите, планира и насочва програми за връзки с обществеността.
 
По-долу ще се запознаем с някои от основните задачи на специалистите по връзки с обществеността:
 
  • Писане на прессъобщения и подготовка на информация за медиите
  • Определяне на основните клиентски групи и аудитории и определяне на най-добрия начин за достигане до тях
  • Отговаряне на въпроси и запитвания ит страна на медиите
  • Разработване и поддържане на корпоративния имидж и идентичност на организацията, за която работят
  • Подготовка на речи и организиране на интервюта с ръководителите на организацията
  • Специалистите по връзки с обществеността управляват комуникацията на организацията с обществеността, включително потребители, инвеститори, репортери и други медийни специалисти. В правителството те могат да бъдат наричани прессекретари. Те информират обществеността за дейността на държавни служители и агенции.
  • Специалистите по връзки с обществеността трябва да разберат нагласите на групите, с които си взаимодействат. След това изготвят прессъобщения и се свързват с журналисти, които могат да отразят съответния материал. Например, прессъобщение може да опише публичен проблем, като здравеопазване, енергетика или околна среда и какво прави една организация, за да подобри проблема. В допълнение към публикациите в радиционните медии, изданията все повече използват и социалните медии.
  • Специалистите по връзки с обществеността също спонсорират корпоративни събития, за да помогнат за поддържането и подобряването на имиджа и идентичността на тяхната организация или клиент. Те наблюдават социални, икономически и политически тенденции, които в крайна сметка могат да повлияят на организацията, и препоръчват начини за подобряване на имиджа на фирмата въз основа на тези тенденции. Например, в отговор на нарастващата загриженост за околната среда, петролна компания може да създаде кампания за връзки с обществеността, за да популяризира усилията си за разработване на по-чисти горива.
  • В големите организации специалистите по връзки с обществеността могат да ръководят персонал. Те също така работят с рекламни и маркетингови агенции, за да се уверят, че рекламните кампании са съвместими с образа, който компанията или клиентът се опитва да изгради. 
Специалистите по връзки с обществеността са склонни да бъдат предприемчиви, което означава, че са авантюристични, амбициозни, настойчиви, екстровертни, енергични, ентусиазирани, уверени и оптимистични. Те са доминиращи, убеждаващи и мотивиращи. Някои от тях са и артистични, което означава, че са креативни, интуитивни, чувствителни, артикулативни и изразителни.