Политически PR в социалните мрежи - PART 2 (Online reputation management)

Няма да сгрешим, ако кажем, че напоследък управлението на онлайн репутацията се превръща в една от новите услуги в сферата на обществеността. При това услуга, при която интересът се засилва все повече и повече.

 

Да създаваш и подържаш имидж вече не се състои само в традиционните практики. В сферата на дигиталността по-важно се явява умението да се оптимизира мрежата. Тоест да се създава и обновява такова съдържание в интернет пространството, че то да разкрива предимствата и новостите за дадени продукти и услуги.

 

Умението да се  оптимизира означава да се засилва интереса към даден продукт или име, така че популярността и  интереса към него  непрестанно да  нарастват.   Сферата на приложение на  Online Reputation Management през последните години се разпостря доста. Приложението на тази услуга е значимо, както в обществен план, така и за   личния  живот,  бизнеса, политиката, културата, спорта, развлеченията и т.н.

 

Кои са някои от по-важните  техники за реализиране на Online Reputation Management?

 

Ще спрем вниманието си на някои от тях.

 

На първо място счита се, че за успешно управление на онлайн репутацията от важност е мониторинга на онлайн репутацията.Интернет мониторингът е една от основните дейности по управлението на онлайн присъствието. Той е източник на информация, въз основа на която могат да бъдат взети редица управленски решения за изход от конкретни проблеми. Мониторингът се използва за измерване на текущото състояние на бизнеси в интернет, анализи – било то на пазара, или на конкуренцията , определяне на напредъка от реализирането на дадени кампании и др  Нещо повече – мониторингът може да отчете не само случаите на нападки и злепоставяния в мрежата, но и промяната на самото обществено мнение в онлайн пространството.

 

Постоянният мониторинг изисква непрекъснато отчитане на публикациите, отзивите, мненията, коментарите, оценките и пр. за съответните клиенти. Събитийният мониторинг предполага същата дейност, но провеждана съвсем конкретно и обвързано с дадено събитие – пресконференция, кампания, акция и др. И в двата случая е много важен стремежът, както да се достигне до информацията за резултатите от пиар активностите, така и да се позволи на самата информация да достигне, да направи своето представяне.

 

На второ място-важна техника за реализиране на онлайн репутацията е способността да се отстранява негативната информация. Твърде вероятно е в социалните мрежи  да се появява критика. В такива моменти е важно да се знае и внимава какво може и какво не може да се качва.

 

В случай, че нежеланата информация е в сайт, притежаван от вас – експертите съветват тя да се премахне. Оттам  тя автоматично ще отпадне от резултатите от търсачките.

 

Специалистите сочат, че информация може да се премахне и от сайт, който не е ваша собственост – примерно текстове и снимки от профилната ви страница във Facebook.

 

Ако първите два подхода не дадат резултат и всъщност вие нямате контрол върху съответния сайт, то може да се обърнете с молба тази информация да бъде заличена от съответните администратори или уебмастери.

 

Търсачката Google позволява също да се заличават нежелани и недопустими за публикуване факти чрез опцията URL Remove Tool. Абревиатурата URL (съкращение от Uniform Resource Locator) означава стандартизиран адрес на даден ресурс, например документ или страница, в Интернет. Тъкмо този адрес или пък самата страница могат да бъдат премахнати от уебмастера на Google в случай, че става дума за разпространението на строго персонална и поверителна информация.

 

Както вече разбрахме, дигиталният PR позволява още по-ефикасното и проактивно разпространение на положителна информация, тъй като освен бързина и качество , той има редица други преимущества пред традиционните комуникационни носители – мултимедийност, мобилни технологии, многофункционалност и др. Всичко това позволява да се прилагат на нови идеи, да се създават и реализират на силни, впечатляващи и запомнящи се проекти, които по един наистина успешен и естествен начин генерират публичност, съхраняват и развиват добрата репутация.

 

Предимството на дигиталния PR в социалните мрежи е, че позволява бързата и всеобхватна реализация на идеи, хрумвания и концепции. Дадена личност или пък компания може да активира приятелите, симпатизантите и потребителите на своя профил или пък сайт със стойностни предложения, разумни съвети, навременни предупреждения. И не само с това. Днес има достатъчно интелигентни и отговорни хора, които да откликнат и подкрепят важна социална и хуманна кауза; да се включат в дискусия по значими въпроси.

 

Интересно в контекста на управлението на личната онлайн репутация е твърдението: ”Следваща стъпка е да контролирате това, което другите намират за вас. Докато не можете да контролирате всяко малко нещо, винаги ще има начини да се изопачат общите данни и по този начин онлайн репутацията ви.

 

Затова вече не са малцина, тези които се доверяват на експертите от сферата на ORM.