Политически PR в социалните мрежи- PART 1

В съвременната дигитална реалност все повече забелязваме, че сред ключовите фактори за успех в политическите организации е използването на новите социални медии.За разлика от традиционните средства за комуникация, средствата породили се със социалните медии значително спомагат за скъсяване на дистанцията  между публични личности, институции, отделни брандове  и компании.

 

Парадигмата, че ‘’днес хората са свързани’’  не е случайна. Тя произлиза от факта, че в днешната дигитална епоха комуникацията между хората се реализира в рамките на т.  нар. мрежово общество. Все повече хората са свързват в социалните мрежи, живеят и действат локално, а мобилните технологии в комбинация със социалните медии правят света динамичен и свързан, изпълнен с нови възможности. И не на последно място в този мрежови свят се откроява  ново поле за взаимодействие с публиките, които се разграничават и по тяхната принадлежност към различни онлайн общности.

 

Защо политически PR  в социалните мрежи? Най-краткият отговор на този въпрос се състои в това, че в тях се открива една различна възможност пред правителства, организации и значими политически фигури за осъществяване на нов тип комуникация с обикновените граждани. В рамките на тази комуникация гражданите имат свободата да изразяват публично своето мнение онлайн, като преки участници с въпроси и коментари в блогове, форуми и социални мрежи.

 

Според Диърдри Брекенридж „Интернет е еволюирал от хиляди отделни интернет страници в хиляди общности.’’ Хората в тези общности искат да споделят информация, за да могат да вземат обосновани решения.  И PR-ът в социалните мрежи  е най-доброто средство да се предостави на различните групи комуникацията, от която имат нужда. Тази комуникация дава и възможността да се  използват приложенията на новите социални медии – включително блогове, уикита, мрежово социално свързване, технологията RSS (Really Simple Syndication), постоянен видеопоток и подкасти, за да достигнете до потребителите по начини, които специалистите за връзки с обществеността никога не са практикували преди.

 

Бързият и лесен достъп до интернет, обаче, съвсем не ни дава основание са смятаме, че бързо и лесно може да се създава и управлява корпоративната или персоналната репутация.  За разлика от медийния имидж, репутацията, или още доброто име, се гради много по-бавно, изисква повече търпение и предполага много по-голяма последователност, дълбочина и трайност в онлайн комуникацията.Безспорно е, че превръщането на интернет  като инструмент за комуникация го прави доста значим когато говорим за създаване на репутация.

Иначе казано Pr-ът в социалните мрежи или още дигиталният PR създава доста възможности и перспективи, които при добро опознававе и владеене могат значително да увеличат степента на положителна представа за отделни личности, институции или просто стоки и услуги. В този аспект неслучайно говорим и за услуга ORM (Online Reputation Management) – управление на онлайн репутацията. 

Тази услуга е доста всеобхватана и според мен тя представлява ядрото на PR в социалните медии. Бихме искали да и обърнем специално внимание и на нея затова засега ще спрем дотук. И много скоро ще навлезем в дебрите на нейната същност , за да откроим и нейната важност за съвременната дигитална реалност.