От какво ще зависи успешната стратегия за бранда Ви в социалните мрежи през 2020 година?

Поставянето на цели в бизнеса е изключително важно. Те са своебразна пътна карта на цялостната стратегия и чрез тях успешно могат да се разтълкуват  успехите и грешките.

Специластите по дигитален маркетинг обобщават десет цели на социалните медии, които ще бъдат актуални през 2020 година и които могат да подобрят цялостно стратегията на всеки бизнес.

Днес ще ви представим пет от тях.

Първа цел- Отдавайте значение на аудиторията си.

Социалните медии винаги се променят и маркетолозите на социални медии трябва да бъдат в крак с тези промени. Основните принципи на бизнеса обаче остават същите. В това число и аудиторията- тя винаги трябва да бъде на първо място.  Един от основните принципи на успешната бизнес стратегия е да се гарантира, че бизнесът е ориентиран към клиента.

Втора цел- Насочете усилията си към продажби в социалните медии.

Това може да се случи чрез присъединяване към различни фейсбук групи или чатове, в които хората постоянно търсят мнения и питат за препоръки. Общуването с тези потребители в реално време е добра възможност да се реализират продажби за даден бранд.

Трета цел- Визуализирайте се!

При тази цел трябва да се вземе под внимание видеото. В социалните медии то не е нова тенденция, но е ключов момент в маркетинга на социалните медии. Видеото е начин, чрез който бранда се свързва с аудиторията и може да комуникира с нея. Почти всяка платформа за социални медии разбира силата на предаването на живо, като дори LinkedIn въвежда стрийминг на живо през 2019 г.

Четвърта цел- свържете с инфлуенсъри

Свързването на бизнеса ви с инфлуенъсри е помощна стратегия. При нея обаче не бива да се заблуждавате, че свързването с големи имена и звезди ще удоволетвори вашата аудитория.

Специалистите са на мнения, че 2020 година ще бъде година на микровлиянията. Като визират потенциала на по-малки инфлуенъсри, които са склонни да подържат и по-автентична връзка със своите последователие. Тук ключова роля играе доверието.

Пета цел- обогатявайте реалността!

С други думи специалистите съветват да използваме AR (Augmented reality)

Трите основни платформи за акцент в AR в момента са Instagram, TikTok и Snapchat, за които специлистите посочват, че нямаме извинение да не ги използваме.