Метавселената - повече въпроси, отколкото отговори

Наред с биткойн, блокчейн и NFT, метавселена е една от думите, станали особено популярни в последно време, но какво всъщност представлява тя, защо Facebook всъщност е Meta и по какъв начин това касае средностатистическия потребител?

Най-лесно е да се започне с етимологията на думата. “Мета” в превод от гръцки означава няколко неща – между, след, през. Тоест буквалния превод на термина е между/след/през вселена, защото тази вселена съществува между други такива, създадена е след други такива и може по особен начин да минава през други такива. Разбирайки смисъла на термина, следва да разберем какво е метавселената. Всъщност терминът “метавселена” е измислен от писателя Нийл Стивънсън, който през 1992 г. пише книгата „Лавина“, описвайки в по-голяма степен същото нещо, което виждаме във филма “Матрицата” няколко години по-късно.

Същността на филмите и книгите е проста: човек, с помощта на специални устройства, се ‘потапя’ във виртуална реалност (VR), където взаимодейства с други намиращи се там хора, както и изпълнява почти целия набор от действия, които са достъпни в реалния свят. Съвременната концепция на метавселената се позовава на VR, но в същината си не е идентична. Метавселената е пространство на виртуална реалност, което:

  • Използва много технологии, които помагат за внедряването на човека в цифровия свят.
  • Създава собствени закони и икономика, т.е. по същество собствена държава.
  • Действа на постоянна основа и никога не се изключва.

След като посегна на реалния ни свят, Facebook нахлу и във виртуалния

През 2021 г. Марк Зъкърбърг, съосновател на социалната мрежа Facebook, обявява старта на нов глобален проект, наречен Meta. Този проект има за цел създаването на паралелна цифрова реалност, в която може да се съществува толкова пълноценно, колкото и в познатата ни физическа реалност. Основният признак на тази нова реалност е, че всеки човек ще притежава свой аватар, като вътрешните процеси ще бъдат отразявани чрез 3D и 4D холограми. Тези, които са част от Meta, ще имат свой собствен дом, както и работа, за да се създадат условия, максимално дублиращи реалния живот.

Проектът е мащабен, защото над него работят над 10 хиляди сътрудници на компанията, като инвестициите по него са достигнали 10 милиарда долара. Разликата между мета вселената и обичайния профил в социалните мрежи е, че потребителите не са длъжни да имат регистрация в конкретни социални мрежи (т.е. за да си част от Meta не е задължително да си част от Facebook). Компанията вече създава специални инструменти, които позволяват на потребителя да се потопи в метавселената. Ще бъде възможно да се смеси реалността и да се интегрира цифровият живот във физическото съществуване. Например, VR шлемът на Meta ще може да разпознава изражението на лицето и да определя настроението, както и да уловя посоката на погледа и ще може да формира реалност точно пред очите ни.

Защо метавселената може да е полезна?

Глобализацията рано или късно ще ни отведе към пълното потапяне в цифровата реалност. Марк Зъкърбърг като че ли просто ускори този процес, за да заеме челно място на пазара. За обикновения потребител метавселената има няколко преимущества.

На първо място е безграничното общуване. Чрез метавселената се появяват възможности за общуване с хора, които са на хиляди километри разстояние. Това е възможно и чрез познатите платформи Facebook, Instagram, Zoom и др. Въпреки това, разликата е качествена – общуването в метавселената не се отличава от това в реалната такава, което не може да се каже за общуването чрез гореспоменатите платформи.

На второ място е работният процес. С промяната на формата на общуване се променя и хода на работния процес. Вероятно с навлизането на цифровия свят, повечето компании ще се откажат от физическите си бази и офиси. Също така, значителна част от работата ще премине във виртуалната реалност, още повече когато работните срещи и съвещания не се водят в Zoom и Microsoft Teams, а чрез цифрово присъствие на аватарите в едно пространство.

На трето място е безопасността. Има се предвид безопасността, която осигурява метавселената в епохата на пандемия и други глобални заплахи. Както е доказала практиката, дистанционния режим на работа има своите предимства и със сигурност води до значително по-малко разпространение на болести.

На четвърто място е образованието. Виртуалната реалност ще ни позволи да получим най-доброто образование в онлайн формат без да прекрачваме прага на дома. Онлайн обучението, което видяхме и изпитахме през последните 2 години, е своеобразен прототип на това, което ще бъде предложено от метавселената. Например, проблемен въпрос на познатото онлайн обучение бяха практическите занятия, особено за студентите по медицина, биология и др. В метавселената този проблем ще се превърне в едно от преимуществата на системата, тъй като в нея ще бъдат създадени условия за практически занятия, които познатата ни реалност трудно може да осигури (поради ред фактори като време, технологична база и др.).

И кои са някои от капаните, които се крият там?

Освен всичко това, метавселената, като отделен вид реалност, предоставя възможност за финансови отношения в нея. Още повече, финансовия аспект на метавселената и е първия, появил се на пазара и първия, който до момента се е развил и съществува. Проблемите на метавселената не са малко. Като нещо ново в пространството, много от потребителите и аналитиците се отнасят с недоверие към нея. Някои автори се усъмняват в надеждността на блокчейн системата поради факта, че може да се контролира от групи лица. Най-големият проблем пред концепцията за метавселената днес е въпросът дали може наистина да притежавате нещо там. Има множество тези и тълкувания по въпроса, но нека кажем, че от юридическа гледна точка притежанието на нещо в метавселената, не е така просто. Според много крипто инвеститори, притежанието на т.нар „незамени токени“ или NFT позволява истинска собственост на нещо в метавселената. Реално погледнато, наистина покупката в различните метавселени се извършва без никакви договори освен „Правилата за ползване“ на самата платформа. Но правно погледното това далеч не е толкова лесно структурирано - статутът на „виртуалните собственици“ е далеч по-сложен. Притежанието на акции в метавселената не е регулирано чрез правото на собственост, а по-скоро от договорното право. Това, което много компании наричат „собственост“ в метавселената, не е същото като собствеността във физическия свят и потребителите са изложени на риск да бъдат измамени. От страната на инвеститора, който купува земи в подобен виртуален свят, наистина това е реална собственост, за която той е заплатил с истински пари или в този случай е купил криптовалути с тези пари, но риска, който крие тя когато е собственост във виртуална платформа, а не във физическия свят е прекалено голям. Защото освен споменатата потенциална кражба на акаунт, тук ще намеся и самите изобретатели на платформите - те са всъщност водещите сили и тези, които имат пълен достъп над акаунтите на всички.

Съгласно условията за ползване, платформите законно запазват правото да прекратят достъпа на всеки индивид до своя акаунт ако преценят. Платформата също запазва правото си да разполага с вашите артикули, като отделят цифровите активи от оригиналните им NFT идентификационни кодове. Юридически погледнато, въпреки че може да притежавате NFT, доставен с вашата цифрова покупка, вие не притежавате законно самите цифрови активи. Вместо това, платформите просто ви предоставят достъп до цифровите активи и само за желания от тях срок. Например, в един ден може да сте собственици на дигитална картина или имот в метавселената на огромна стойност, а на следващия ден платформата може да забрани вашия достъп и всички покупки, които сте имали досега, остават притежание на тази платформа и биват изтрити, тоест на следващия ден няма да притежавате нищо. Реално погледнато, все още ще притежавате NFT в блокчейна с оригиналния му идентификационен код, но сега той е функционално и финансово безполезен, защото нямате достъп до него.

С развитието и разширяването на метавселената ще се увеличи и броят регулаторни и правни въпроси, с които потребителите ще трябва да се ориентират. Предвиждането и решаването на тези проблеми ще бъде от решаващо значение за успешното ѝ интегриране в обществения живот. А наличието на уредба на "мета-правото" е така съществено именно защото докато такава няма, няма правно защитена собственост. Притежаването на онлайн активи на базата на договорни отношения и вечно променящи се правила за ползване, без закони, които да защитават потребителя, е крайно несигурно, и собствеността ни може да бъде прекратена във всеки един момент. Затова според всеобщото мнение към момента потребителите нямат реална неоспорима собственост върху нищо в метавселената, и няма да имат такава, докато не съществува правна регулация на отношенията във виртуалния свят.

Повече въпроси, отколкото отговори

Метавселената в сегашния си вид, дори и започнала съществуването си от 2008 г., е все още в началната си фаза. Нейната популярност скочи значително през 2020 г. и 2021 г. в периода на карантина.  Нейното популяризиране води до дълбокия интерес от страна на юристите, както и до издадени регулации от различни държави за признаване/не на криптовалутите като официален финансов инструмент (което в случаи, като този в САЩ води до данъчно облагане върху капиталовите печалби). NFT са най-популярния инструмент от метавселената в момента и поддържат челното място в класацията за интерес на обществото.

Метавселената - утопия или антиутопия? Инвестиция или загуба? Прогрес или бавно вървене към гибелта. Безспорно тя се оказва една нова ера в дигиталния свят, в света на ИТ технологиите, но искаме ли да преминем през тази бариера и да се озовем в свят, идентичен с реалния и толкова приличащ на нашия, че да прекрачим тънката граница между действителност и виртуалност? Със сигурност ще са нужни още години, за да се съгради виртуалният свят перфектно. Дотогава имаме време да отговорим на въпросите си дали имаме желание да прекрачим тънката бариера на реалността и да се развиваме във виртуалността? Да бъдем себе си в свят сред индивиди в общество или да бъдем своя аватар в свят на сървъри и дигитална реалност.

 

Материалът е взет назаем от manager.bg

https://manager.bg/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B...