Mastercard Index of Women Entrepreneurs (MIWE) 2020

За 4-та поредна година Индексът на Mastercard класира най-добрите държави за жени предприемачи, като подчертава огоромния им социален и кономически принос в световен мащаб, както и разкрива факторите, възпрепятстващи и подпомагащи техния напредък. Изcлeдвaнeтo e изгoтвeнo нa бaзa пyблични дaнни oт paзлични международни opгaнизации като Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и Meждyнapoднaтa opгaнизaция нa тpyдa.

87% от жените предприемачи в световен мащаб твърдят, че техният бизнес е бил неблагоприятно засегнат от Ковид пандемията през последните месеци, показва новият доклад на Mastercard. За 4-та поредна година той обхваща 58 страни, които представляват почти 80% от женската работна сила в света. Съсредоточаването на нежния пол в отраслите, най-много пострадали от икономическата криза (туристическия сектор, сферата на услугите, хранителната индустрия), е една от основните причините за това. Друг фактор е голямата дигитална пропаст между половете, която се наблюдава в сегашния все по-вируален свят, а не на последно място се нарежда и грижата за децата и отговорностите, произтичащи оттам. Това са само малка част от причините, които поставят жените предприемачи в уязвима позиция насред разрастващата се пандемична обстановка. MIWE 2020 предоставя първоначален анализ на въздействията на Ковид кризата върху работещите жени и представя ефективни и работещи политики и практики за подкрепа. Независимо, че от икономика до икономика има разлика, редица мерки се доказват като най-ефективани в глобален мащаб - финансови облекчения за малкия и среден бизнес и подкрепа от публичните органи в грижите за децата.

Добрите новини? Повечето европейски страни се радват на значителен напредък в резултат на включването на равенството между половете в предприетите инициативи и поставените цели. От общо 58-те разглеждани държави в доклада, 18 са от Европа, а 5 от тях влизат в топ 10. 

Топ 10 за 2020

1. Израел
2. САЩ
3. Швейцария
4. Нова Зеландия
5. Полша
6. Великобритания
7. Канада
8. Швеция
9. Австралия
10. Испания