Корпоративната социална отговорност на международните компании

Какво представлява корпоративната социална отговорност?

Корпоративната социална отговорност (КСО) все повече се налага като практика сред успешни компании,  които осъзнават необходимостта от иницииране или подпомагане на дейности в полза на обществото. Дейности, които нямат за цел пряко увеличаване на продажбите, а подпомагане на местната общност и демонтрация на гражданска позиция. Това, разбира се, влияе в последствие и върху имиджа на фирмата, като индиректно би могло да повиши и нейните продажби.

В какво се изразява КСО

Социалната отговорност на компаниите може да бъде вътрешна или външна. Вътрешната е на насочена към служителите и осигуряване на нормална работна среда за тях. За разлика от вътрешната, външната е насочена към социално отговорни каузи и инициативи, свързани с проблемите на обществото извън компанията. Те се изразяват в активно спонсорство и прилагане на корпоративна благотворителност, насърчаване опазването на околната среда, вземане на активно участие в различни кризисни ситуации, взаимодейтвие с местните власти и обществото, осигуряване на качествени продукти и услуги.

Международни компании  с корпоративна социална отговорност

В големите международни компании корпоративната социална отговорност е силно заложена в бизнес стратегията им за развитие. Някои от тях дори имат собствени фондации, чрез които подкрепят различни инициативи или развиват дейност в дадена област.

Една такава компания е L’Оreal. Световният козметичен гигант развива своята корпоративна социална отговорност в четири различни направления, насочени към планетата, към хората, към продуктите на компанията и „Фондация L’Ореал”. Последната е в партньорство с ЮНЕСКО от 2007 г. катореализира проект „За жените в науката”. Той предоставя възможност на повече жени учени да преодоляват бариерите, които нерядко им се налагат и да участват в решаването на значими науни проблеми.

Coca – Cola Company е друга международна компания с богата КСО история. Компанията всяка година има множество инициативи в полза на обществото и природата. Те са свързани с опазване на околната среда, устойчиво земеделие, решения за климатинчите проблеми, намаляване на вредните емисии, както и качество и безопасност на продуктите на компанията. Също така Coca – Cola Company е дългогодишен спонсор на Международния олимпийски комитет и подпомага организирането на всички Олимпийски игри с 80 млн. долара.

McDonald’s Corporation през годините се е наложила на пазара с продуктите си, но и в същото време е била нападана от обществото. За сметка на това участва в множество социални кампании, които са с фокус към хората и животните. McDonald’s Corporation провежда кампании за имунизиране на децата в Оклахома и дарява по $1 от продажбата на всеки Big Mac на програма Ronald McDonald Children’s Charities, която осигурява дом на семействата на деца с тежки заболявания. В полза на животните пък спонсорира грижите за горилите в зоопарка в Сидни, за да запази от изчеване този застрашен вид и изисква от своите доставчици да увеличи жизненото пространство на кокошките, които отглеждат.

Като добра практика за вътрешна корпоративна социална отговорност можем да отбележим тази на Jonson & Jonson. От компанията ежегодно инвестират средства в програми в полза на служителите. Една от тях помага на 2/3 от тези, които са пушачи, да спрат вредния си навик. Тази инвестиция ще спести на компанията 250 млн. долара за здравни разноски през следващите години.

Със старта на пандемията от COVID-19 множество международни компании насочиха своята корпоративна социална стратегия към обществото и в помощ на служителите си. Десетки компании предоставиха  логистичните си мрежи за доставка на жизнено важни продукти по цял свят. Големи телекомуникационни фирми започнха да предоставят услугите си безплатно, а банките въведоха буферни периоди за изплащане на задълженията. През този период голям брой бяха и направените дарения. Козметичният гигант Estee Lauder дари 2 млн. долара на неправителствената организация „Лекари без граница“, HP дари на ученици от третия свят 8 млн. долара под формата на компютри, производителят на бебешки храни Humana дари 50 млн. долара за възстановяване от пандемията, а логистичния гигант UPS проведе над 200 полета със собствените си самолети, за да превозва материали за спасяване на живота на хората по света. Към тези компании с дарения към различни организации в полза на обществото се вкючиха също така Adidas ($ 3,25 млн.), H&M ($10 млн.) Nike ( $25 млн.).

Това са една малка част от примери за корпоративна социална отговорност на големите международни компании. Множество са начините за реализиране на такива инициативи, а тяхното практическо имплементиране в бизнес стратегиите добавя стойност към корпоративната им репутация.