Какво е игровизация и има ли почва у нас?

Чували ли сте за игровизация? (от английски - gamification). Това представлява  взимането на игрови елементи и поставянето им в неигрови ситуации. Този метод е много популярен в световен мащаб и почти всяка компания го използва. В България обаче той все още не е достатъчно развит, споделя маркетинг експертът Етиен Янев.
 
Игровизацията може да се използва в бизнеса за подобряване на ефективността на служителите чрез създаване на състезателен елемент и последваща награда, посочи Янев. Той добави, че компаниите използват игровизация и спрямо потребителите си, а за пример даде множеството мобилни приложения с такъв игрови елемент.
 
„Методът трябва да създава история и да подтиква потребителя всеки ден да участва в нея. Тази силна подбуда за активизация, която играта създава, се пренася във всички бизнес сфери“.
 
Като един от задължителните елементи на игровизацията Янев посочи дългосрочния ѝ ефект. Според него от съществена важност е тя да не е самоцелна и макар експертът да смята, че методът е приложим във всички компании, изтъкна възможността за ощетяване на бюджета за малките дружества, ако изберат модел, който не могат да си позволят.
 
При проведено запитване над 60% от българските потребители посочват, че наградата би бил основният им стимул за участие в такава игра. Следващ е делът на потребителите, които биха участвали за забавление, добави експертът.
 
Измерването на резултатите от игровизацията може да се случи чрез софтуер, както и спрямо изпълнението на целите, заложени от дадената компания.