Инфлуенсър маркетинг и влиянието на инфлуенсърите

Какво е инфлуенсър маркетинг?

Инфлуенсър маркетингът става все по-пулярен. Той е вариация на традиционния маркетинг, канал за реклама, лансиране и продажба на различни продукти и услуги. Реализира се чрез инфлуенсъри, чрез техните социални мрежи, с цел повишаване на  доверието и популярността на даден бранд.  Тази разновидност на рекламата обикновено е по-евтина в сравнение с традиционната, като същевременно достига до определена аудитория.  Инфлуенсър маркетингът обединява в себе си влиянието на известните личности, препоръките от уста на уста и творческото мислене. Реалните резултати от дадена кампания могат да бъдат проследени своевременно чрез достигнатата аудитория и ангажираността на последователите на инфлуенсърите.

Какво е това инфлуенсър?

Инфлуенсърите са хора, които са активни в социалните мрежи, създават атрактивно съдържание, ангажират своите последователи и създават връзка с тях. Съдържанието, което правят е насочено към конкретна аудитория, която се доверява на техните препоръки и мнение. Освен активни в социалните мрежи хора, те могат да бъдат известни личности и експерти в различни области. Те имат способността да предадат на последователите си дадено послание и да ги насърчат да се възползват от продуктите на конкретен бранд, показвайки, че те самите са свързани с него. 

Влияят ли инфлуенсърите на популярността на брандовете?

Несъмнено инфлуенсърите увеличават популярността на брандовете, които рекламират. Виждайки, че дадена личност споделя своите  преживявания и се идентифицира с конкретна марка, публиките са по-склонни да се доверят на продукта. Колкото по-автентичен и убедителен е един инфлуенсър, толкова по-ефективна е рекламната кампания. Едно от най-ценните качества на инфлуенсър маркетинга е, че тези личности успяват да създадат емоционална обвързаност и интеракция с продуктите, които рекламират. Повечето компании залагат на дългосрочни партньорства с инфлуенсъри, които се превръщат в техни посланици.

 

Инфлуенсър маркетингът и инфлуенсърите се превърнаха в ключова част от рекламните кампании на различни брандове. Предстои да видим дали тази тенденция ще продължи и до каква степен влиянието на популярните личности ще допринася за покупки на различни продукти.