AIDA – четирите стъпки за успешен маркетинг

Какво е необходимо за успешни маркетинг и реклама в днешно време? Отговорът е само четири букви – AIDA. Акронимът означава Attention (внимание), Interest (интерес), Desire (желание) и Action (действие). Специалистите твърдят, че ако само една от четирите стъпки липсва начинанието ви е обречено на провал.

Идеята за AIDA идва на големият спец в продажбите и рекламирането Елиас Елмо Луис и е представена в рекламната зала на славата през 1951 г. Тя му хрумва още през 1899 г., когато говори за „хващане на окото на читателя и превръщането му в потребител”.

Първа стъпка:

Attention (внимание)

На тази част често рекламодателите по света все още не обръщат достатъчно внимание. Много реклами пропускат създаването на внимание у потребителя и затова не са успешни.  Рекламата може да бъде умна и убедителна, колкото желаете, но ако никой не я вижда, какъв е смисълът от нея?

Начините за привличане на внимание са чрез локация – когато се поставят реклами на неочаквани места и в неочаквани ситуации, чрез провокация, в много случаи сексуална и чрез персонализация – няма как да игнорирате нещо, предназначено за вас.

Втора стъпка:

Interest (интерес)

Веднъж хванали вниманието на потребителите, трябва да го задържите. Нещо, което е още по-трудно, особено ако продуктът или услугата не вълнуват хората непрекъснато. Затова много компания разнообразяват поднасянето на информацията като я предоставят по забавен и запомнящ се начин, съобразявайки се с целевата група, за която работят.

Трета стъпка:

 Desire (желание)

Вече сте привлекли внимание и сте го задържали. Трябва да накарате хората да пожелаят продукта или услугата. Информационните реклами правят това много добре, като показват продуктите в различни ситуации и ги обрисуват като мултифункционални. Така потребителят трябва да си помисли „Това е точно за мен”. Такава трябва да е мисълта на различни хора, с различни нагласи.

Четвърта стъпка:

Action (действие)

Ето го най-важният момент, който често наричат „да затвориш продажбата” В съдебната зала това би била финалната реч на адвоката. Той вече е изложил случая, сега е време да ви накара да се съгласите с аргументите му. Същото се отнася и до продажбата на продукта. Тук е необходима „невероятна, неустоима оферта”. Често прилаган трик са промоциите. Стартираш с висока цена и я сваляш, убеждавайки потребителя в изгодността на сделката. Този метод почти винаги работи.