5 фактора за успех в социалните мрежи: Part II

 

Каква е тайната на успеха онлайн? За това могат да говорят както редица големи брандове от ранга на Apple и Coca Cola, така и процъфтяващи start-up начинания, зародили се във всекидневната на някой тийнейджър.

В първата част проследихме двата основополагащи фактора за успешно изграждане на дигитална стратегия, а именно качествено и оригинално съдържание и органично привличане на потребители.

Какво друго?

3. Разговор между бранда и аудиторията
Често наричани бранд амбасадори, онези активни потребители, които страстно говорят за позитивите, наред с негативите на даден бранд, са главните инициатори на активната комуникация между бранд и аудитория.

Друг важен фактор при успешната комуникация между дадена марка и нейните целеви публики, е персонализацията. Директният отговор посредством социални мрежи - Twitter, Facebook, LinkedIn, винаги се е ценял високо от аудиторията. Така, освен практическа насоченост по отношение на клиентските взаимоотношения, дадения бранд изгражда и свое микрообщество. 

4. Конверсия
Не е тайна, че успешната стратегия, без значение дали онлайн или по отношение на конвенционални медии, винаги съдържа в структурата си 20-30% инвестиция в платена реклама. Конверсията е естествения резултат от правилно комуникираното рекламно послание, което стимуилра потребителите да затворят цялостния цикъл: реклама -> клик - > продажба. 

5. Социална принадлежност 
Отново, формирана с помощта на активни бранд амбасадори и верни привърженици на марката, дадена компания има способността да създаде истинска общност. Ефективен начин е активното търсене на обратна връзка у клиентите, организация на социални събития с цел по-добро сплотяване както между бранда и целевата му аудитория, така и вътре, във вече изградената общност от почитатели. 

Каква е вашата стратегия за успех в соцаилните мрежи?